Stoker styringer til kedelanlæg 

    fra 10 kW til 3MW


 • Processor baseret
 • Modul opbygget
 • Kunde specificered
 • Aflæses og justeres via internettet
 • Opretter logfiler og grafer
 • Data af den enkelte styring
 • Data kan udlæses på usb
 • Data kan analyseres på PC


( Oplev stoker control PCT400 Online ---> tryk på iPad )PCT 400 Online

Giver dig mulighed for at overvåge dit stokerfyr grafisk, fra hvilken som helst mobiltelefon, computer eller tablet/iPad, uanset hvor du befinder dig i verden.


PCT 400 fjernstyring

Giver dig mulighed for at fjernstyre stokerfyret ved at vælge Menu. Justeringer kræver brugernavn og adgangskode.


PCT 400 SMS service

Sender alarmer og driftsforstyrelser via SMS,  f. eks. manglende brændsel eller strøm svigt.


PCT 400 log

Ved at taste på Log kan du se tidligere driftsforløb og driftsforstyrelser.


Link:Menu/Log.


Producent af stokeranlæg

Kontakt Pricatech for et besøg og få en personlig gennemgang af hvorledes PTC 400 kan forbedre dit stokeranlæg.


( Se tavlen indvendig tryk på foto )PCT 400


 • Stålskab 1000x800x250
 • Blæserudgange (1 x 240 V AC)
 • Pumpeudgange (1 x 240 V AC)
 • 12 motorudgange (3 x 400 V AC)
 • Internet
 • USB
 • Overkogs indgang
 • Vandmangel indgang
 • Kedeltemperatur føler PT1000
 • Røgtemperatur føler PT1000
 • Lambdasonde

( Se tavlen indvendig tryk på foto )PCT 400


 • Stålskab 700x600x200
 • Blæserudgange (1 x 240 V AC)
 • Pumpeudgange (1 x 240 V AC)
 • 9 motorudgange (3 x 400 V AC)
 • Internet
 • USB
 • Overkogs indgang
 • Vandmangel indgang
 • Kedeltemperatur føler PT1000
 • Røgtemperatur føler PT1000
 • Lambdasonde
( Se tavlen indvendig tryk på foto )PCT 400


 • Stålskab 400x550x150
 • Blæserudgang (1 x 240 V AC)
 • Pumpeudgang (1 x 240 V AC)
 • 4-6 motorudgange (3 x 400 V AC)
 • Internet
 • USB
 • Låge indgang
 • Overkogs indgang
 • Vandmangel
 • Kedeltemperatur føler PT1000
 • Røgtemperatur føler PT1000
 • Lambdasonde
( Se tavlen indvendig tryk på foto )PCT 400 ILT


 • 1 Blæserudgang (1x 240 V AC)
 • 1 Askesnegl (1x 240 V AC)
 • 1 Røgsuger (1x 240 V AC)
 • 1 Motorudgang (3x 400 V AC)
 • Internet
 • USB
 • Låge indgang
 • Overkogs indgang
 • Kedeltemperatur føler PT1000
 • Røgtemperatur føler PT1000
 • Lambdasonde
( Se tavlen indvendig tryk på foto )PCT 400 Standard


 • 1 Blæserudgang (1x 240 V AC)
 • 1 Askesnegl (1x 240 V AC)
 • 1 Røgsuger (1x 240 V AC)
 • 1 Motorudgang (3x 400 V AC)
 • Internet
 • USB
 • Låge indgang
 • Overkogs indgang
 • Kedeltemperatur føler PT1000
 • Røgtemperatur føler PT1000
( Se tavlen indvendig tryk på foto )PCT 300 ILT


 • 1 Blæserudgang (1x 240 V AC)
 • 1 Askesnegl (1x 240 V AC)
 • 1 Røgsuger (1x 240 V AC)
 • 1 Motorudgang (3x 400 V AC)
 • Låge indgang
 • Overkogs indgang
 • Kedeltemperatur føler (Dallas)
 • Lambdasonde
( Se tavlen indvendig tryk på foto )PCT 300 Standard


 • 1 Blæserudgang (1x 240 V AC)
 • 1 Askesnegl (1x 240 V AC)
 • 1 Røgsuger (1x 240 V AC)
 • 1 Motorudgang (3x 400 V AC)
 • Låge indgang
 • Overkogs indgang
 • Kedeltemperatur føler (Dallas)

Ældre typer som er udgået af produktion (kan repareres)