Stoker styringer til
kedelanlæg fra 10 kW til 3MW

PCT 400 Online

Giver dig mulighed for at overvåge dit stokerfyr grafisk, fra hvilken som helst mobiltelefon, computer eller tablet/iPad, uanset hvor du befinder dig i verden.

PCT 400 fjernstyring

Giver dig mulighed for at fjernstyre stokerfyret ved at vælge Menu. Justeringer kræver adgangskode.

PCT 400 SMS service

Sender alarmer og driftsforstyrelser via SMS,  f. eks. manglende brændsel eller strøm svigt.

PCT 400 log

Ved at taste på Log kan du se tidligere driftsforløb og driftsforstyrelser.

Link: Menu/Log.

Producent af stokeranlæg

Kontakt Pricatech for et besøg og få en personlig gennemgang af hvorledes PTC 400 kan forbedre dit stokeranlæg.

PCT 400

PCT 400

PCT 400 

PCT 400 ILT

PCT 400 Standard

PCT 300 ILT

PCT 300 Standard